KinesiotapeKinesiotape är en tejp-teknik som är ett mycket bra komplement till terapeutisk massage/behandling vid specifika problem och skador. Denna tejp är elastisk och används i terapeuiskt syfte, exempel är muskelsmärtor, olika typer av skador samt lymftejpning.